Photo story / Foto priča

Madam An Emon Žiskar d’Este, bivši predsednik Francuske gospodin Valeri Žiskar d’Este i Nj.K.V. Princeza Katarina

Madame Anne Aymone Giscard d' Estaing, former President of France Monsieur Valery Giscard d' Estaing and  HRH Crown Princess Katherine

 

G-đa Mariana Vardinojanis, Njeno Carsko Visočanstvo Šabanu Fara Pahlavi i
Nj.K.V. Princeza Katarina

Mrs Marianna Vardinoyiannis, HM Shabanou Farah Pahlavi and HRH Crown Princess Katherine