Ivanjica

Zavod za rehabilitaciju

032 662 260

1.Negatoskop

2.Koncentrator kiseonika (2 kom)

3.Klaster laser

4.Shock wave

5.Ekstenzomat

6.Roler za krvne slike

7.Čitač urina

8.Kompijuteri (8 kom) za uvođenje zdravstvenog informacionog Sistema

9.Aparat za srednju frekventnu terapiju EKO MEDIKO X

11.Boca sa kiseonikom (21) sa reducer ventilom

12.Trapezi za krevete (10 kom)

13.Hranilice za pacijente (10 kom)

14.Kolica za podelu medikamentozne terapije

15.Nastavci za WC solju (za pacijente sa ugradjenim endoprotezama kuka) (20 kom)

16. Hubbard kada za fizikalnu terapiju

17.Ultrazvucni aparat sa sondom za eho abdomena I meka tkiva

18.Zatvorena kolica za transport hrane od restorana do bolesnicke sobe

19.Svetlosna I zvucna signalizacija za bolesnicke I sestrinsku sobu

20. telefonska central sa 140 lokala

 

Dom Zdravlja

– jedno terensko sanitetsko vozilo

– tri defibrilatora

– tri EKG aparata

– zamena prozora (imamo urađene elaborate za energetsku efikasn

Comments are closed.