Humanitarna organizacija Lajflajn Njujork i Fondacija Bodosaki udružuju napore da pomognu deci izbeglicama bez staratelja

Lajflajn Njujork i Fondacija Bodosaki iz Grčke udružuju napore da pomognu deci izbeglicama bez staratelja kojima je potreban dom.

Više od 1.012.000 ljudi stiglo je u Grčku od početka 2015. godine. Među njima su i hiljade dece i tinejdžera koji dolaze sami – zvanično, bez staratelja. U samo prva četiri meseca 2016. godine, grčke vlasti registrovale su 1.530 maloletnih lica bez staratelja. Trenutno, njih 420 su bez doma, rasuto širom zemlje, a mnoga od njih iskusila su uslove na zatvorskom nivou.

Lajflajn Njujork i Fondacija Bodosaki udružili su napore da deci izbeglicama bez staratelja pruže bezbednost i osnovne uslove za život. To podrazumeva hranu i krov nad glavom, lekove, psihološku podršku, staranje i na kraju, ako je moguće, proceduru spajanja sa porodicom.

Za sve to treba da se obezbede neophodna sredstva. Zbog toga će Lajflajn Njujork i Fondacija Bodosaki biti domaćini dobrotvorne večere u Metropoliten klubu u Njujorku u četvrtak, 2. juna 2016, u prisustvu Njihovih Kraljevskih Visočanstva Prestolonaslednika Aleksandra i Princeze Katarine.

Nj.K.V. Princeza Katarina osnovala je humanitarnu organizaciju Lajflajn 1993. godine, sa kancelarijama u Njujorku, Čikagu, Torontu, Londonu i Atini. Jedna od najvažnijih aktivnosti Lajflajna obuhvata prikupljanje sredstava za humanitarne fondacije u Grčkoj. Širom zemlje distribuirane su velike količine humanitarne pomoći.

Fondacija Bodosaki jedna je od najvećih privatnih humanitarnih organizacija u Grčkoj. Osnovao ju je 1973. godine Prodromos Bodosakis – Atanasiades, koji je odlučio da sve svoje bogatstvo usmeri na promovisanje zdravstvene zaštite, jednakih mogućnosti, obrazovanja, naučnog napretka i zaštite životne sredine.

Fondacija takođe podržava i rad NVO koje pomažu socijalno ugroženim grupama. Fondacija Bodosaki veoma dobro poznaje neprofitni sektor u Grčkoj i od svog osnivanja distribuirala je više od 400 miliona evra, sa velikim naglaskom na delatnosti usmerene na smanjenje nejednakosti, obrazovanje mladih, poboljšanje medicinske i istraživačke infrastrukture i promovisanje zaštite životne sredine.

Comments are closed.