Misija

„Mi radimo za dobrobit svih onih kojima je pomoć potrebna, bez obzira na etničku ili versku pripadnost, jer verujemo da u patnji ne postoje granice“.

Lajflajn Humanitarna Organizacija je osnovana 1993 a Humanitarni Fond Nj.K.V Princeze Katarine 2001. godine sa ciljem da pruži pomoć: 
• deci
• bolesnoj / ugroženoj deci
• izbeglima
• raseljenim licima
• starima

U saradnji sa relevantnim  ministarstvima, obezbeđujemo pomoć za zdravstvene ustanove kroz različite projekte: 
• nabavke nove opreme
• implementacije projekata rekonstrukcije i proširenje kapaciteta
• nabavke lekova i medicinske opreme, kao i
• kreveta i pokrivača ugroženima

Takođe obezbeđujemo materijal i medicinsku opremu za: 
• decu sa mentalnim i  fizičkim smetnjama u razvoju
• decu sa posebnim potrebama
• decu bez roditelja i roditeljskog staranja
• decu interno raseljenih roditelja
• zlostavljanu decu

Mi pomažemo ljudima koji su socijalno ugroženi i siromašni. Isporučujemo izbegličkim kampovima: 
• odeću
• hranu
• pružamo pomoć starim i nemoćnim licima

Mi sarađujemo sa Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom za socijalna pitanja, Ministarstvom prosvete, ambasadama, međunarodnim organizacijama, međunarodnim zdravstvenim ustanovama / bolnicama / univerzitetima, kao i mnogim drugim entitetima.