Socijalni projekti

1. PROJEKAT POMOĆI CENTRU ZA ZAŠTITU ODOJČADI, DECE I OMLADINE  „ZVEČANSKA

Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine “Zvečanska” je jedna od najvećih ustanova za privremeno zbrinjavanje dece u Srbiji. Pod svojim pokroviteljstvom ima više domova: dom ,,Dragutin Filipović Jusa’’, dom ,,Moše Pijade’’, dom ,,Drinka Pavlović’’, dom ,,Jovan Jovanović Zmaj’’.

Fondacija Nj.K.V. Princeze Katarine u saradnji sa ogranicma Lajflajn Čikago i Lajflajn Grčka kao i drugim donatorima već godinama pomaže rad ustanove njenim opremanjem i osavremenjivanjem, kako bi deca koja se u njemu nalaze mogla imati osećaj doma i sigurnosti koje im je uskraćeno usled nemogućnosti boravka u prirodnoj porodici.

Trenutno su u toku radovi na opremanju i sređivanju stomatološke ordinacije u domu ,,Moše Pijade’’. To je jedina zubna ordinacija koja pokriva sve domove u sklopu “Zvečanske”. Donaciju čini potuno opremljena stomatološka ordinacija koju će koristiti svih 300 dece koja borave u 4 ustanove u okviru zavoda.

Fondacija Princeze Katarine je i do sada pružala pomoć u renoviranju, opremanju neophodnim aparatima i sredstvima ovih objekata kao i kroz nabavku velikih količina higijenskih i prehrambenih proizvoda.

Lifeline Čikago i gospođa Keti Fanslou su pomogli rekonstrukciju stepeništa i popravku kupatila. Zvečanskoj je do sada uručena pomoć u vidu ćebića, kreveta, neophodne higijenske opreme, pelena, igračaka, hrane, obuće i odeće, kompjutera i dr. Uručeni su im i kombi “Mercedes Vito” i kombi “Ford transit”.

2. PROJEKAT POMOĆI DOMU  ZA DECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA I RODIITELJA, ‘’MIROSLAV MIKA ALAS’’, SOMBOR

Fondacija Nj.K.V. Princeze Katarine i Lajflajn Čikago donirali su ovoj ustanovi pomoć sa ciljem da se obezbedi smeštaj za njihove korisnike u skladu sa najboljim svetskim standardima. Uz pomoć naše donacije, završeni su radovi na sanitarnim prostorijama. Po završetku radova u domu ,,Mika Alas’’ postojaće po jedno kupatilo na dve sobe. Sredstva za ove radove koji će poboljšati kvalitet svakodnevnog života za 45 dece bez roditeljskog staranja kao i za jedan kompjuter sakupljene su na dobrotvornom događaju “Ukusi Srbije” koji je održan u Kulturnom Centru Čikaga oktobra 2010. godine pod patronažom Nj.K.V. Princeze Katarine.

3. ŠKOLA ZA OŠTEĆENE SLUHOM – NAGLUVE “STEFAN DEČANSKI”

Najstarija škola ovog tipa na Balkanu će uskoro zahvaljujući donaciji Lajflajn Njujork i Fondaciji Nj.K.V Princeze Katarine biti prva u Srbiji koja poseduje induktivnu petlju. Bezžična induktivna petlja biće korišćena na grupnim terapijama i u svakodnevnim tretmanima, kao i pri komunikaciji između 170 učenika ove škole. Do sada su đaci bili ograničeni opremom koja se povezivala kablovima, što je ograničavalo njihove aktivnosti i međusobnu kominikaciju. Škola Stefan Dečanski je od ove godine i istraživački centar, nastao kao rezultat desetogodišnje uspešne primene inkluzivnog obrazovanja.То podrazumeva dodatni zajednički nastavni plan i program aktivnosti sa studentima iz nekoliko beogradskih škola, kao i sedmu generacju studenata škole Stefan Dečanski koji su svoje školovanje nastavili na redovnim univerzitetima.

4SOS DEČIJA LINIJA – 2006

Prava deteta predstavljaju jedan od bitnih aspekata korpusa ljudskih prava, kao i sama činjenica da svako dete ima pravo na sigurno detinjstvo oslobođeno zlostavljanja bilo koje vrste.  Fondacija Princeze Katarine još 2006 godine inicirala je  akciju zaštite dečijih osnovnih prava kroz otvaranje prve SOS Dečije linije u zemlji.
S obzirom da do tada nije postojao sveobuhvatni, lako dostupni servis sa visoko profesionalnim timom stručnjaka (psiholozi, psihijatri, sociolozi, advokati i dr), projekat SOS Dečije linije bio je neophodan savremenom demokratskom društvu.

SOS Dečija linija je projekat podrške u zaštiti prava dece i omladine koji je prvi put u našoj zemlji iniciran, realizovan i finansiran od stane Fondacije Nj.K.V Princeze Katarine uz podršku Narodne Kancelarije Predsednika Republike i Ministarstva za socijalna pitanja.

Ciljna grupa ovog projekta su sva predškolska i školska deca, posebno ona sa porodičnim problemima (razvod, razdvajanje, konflikti), zlostavljana (fizički, seksualno, emocionalno itd.) i maltretirana deca, deca sa problemima vezanim za suštinsko zlostavljanje itd.

U Srbiji živi 1 560 000 dece uzrasta do 18 godina.
Na SOS Dečijoj liniji u prvih 12 meseci 2006. primljeno je 15 633 poziva.
Obavljeno je 5125 razvijenih razgovora.
92% obavljenih razgovora odnosi se na razgovore sa decom
8% razgovora vođeno je sa zabrinutim odraslima

Uzrast dece koja su zvala SOS Dečiju liniju: Problemi zbog kojih deca zovu:
Do 6 godina
Od 7 do 9 god.
Od 10 do 12 god.
Od 13 do 15 god.
Od 16 do 18 god.
Preko 18 god.
2.9%
8,6%
30,8%
34,2%
7,3%
16,2%
Zlostavljanje i nasilje
Komercijalna eksploatacija
Beskućništvo
Vršnjački odnosi
Školski problemi
Pravna pitanja
Droga i supstance
Seksualnost
Porodični odnosi
Psihosocijalne teme
Fizičko zdravlje
Traženje informacija
Diskriminacija
6,7%
0,3%
0,3%
38,5%
6%
0,4%
0,9%
5,1%
16,2%
13,7%
1,4%
9,4%
0,6%

U 75% slučajeva razgovori su vođeni sa devojčicama i devojkama.

Fondacija Princeze Katarine  je prepoznavši potrebu za ovakvom vrstom intervencije 2005 godine inicirao otvaranje SOS Dečije Linije koja je i danas aktivna i pruža podršku deci čija su prava ugrožena.