INTERVJU DR LJUBOMIRA PETRIČEVIĆA ZA POLITIKU – PROBIOTICI POZITIVNO UTIČU I NA REPRODUKTIVNE ORGANE

U ekskluzivnom intervjuu za „Politiku“, dr Ljubomir Petričević govorio je o svojim dostignućima i iskustvima kao stručnjaka u oblasti zdravstva, ali i o značaju Konferencije srpske medicinske dijaspore, koja se organizuje pod pokroviteljstvom Nj.K.V. Prestolonaslednika Aleksandra i Princeze Katarine. Intervju pripremila novinarka „Politike“, gospođa Danijela Davivov Kesar, kojoj se i ovim putem zahvaljujemo.

Tekst, koji je objavljen u štampanom izdanju kao i na sajtu „Politike“ prenosimo u celosti.

NAŠI LEKARI USPEŠNI U SVETU: dr LjUBOMIR PETRIČEVIĆ, Medicinski fakultet u Beču

Probiotici pozitivno utiču i na reproduktivne organe

Veliki broj žena ima poteškoće zbog infekcije, ali da bismo to potvrdili, najbitnija je dobra dijagnostika, pravovremena i ciljana terapija

Njegov rad na Univerzitetskoj klinici za ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta u Beču počeo je još za vreme studija medicine, i to u okviru naučnog projekta Ministarstva zdravlja Austrije 1999. godine. Od 2005. zaposlen je zastalno na univerzitetu, dok na klinici za ženske bolesti, kao specijalista za ginekologiju i akušerstvo, obavlja funkciju zamenika načelnika i šefa infekcijskog subodeljenja. Pre deset godina primljen je u kolegijum profesora Medicinskog univerziteta u Beču, a aktivno se bavi i naučnoistraživačkim radom iz oblasti infekcija u ginekologiji i akušerstvu, kao i domenu korišćenja probiotika. Dr Ljubomir Petričević je i potpredsednik dve internacionalne organizacije za borbu protiv infekcija u ginekologiji i akušerstvu ISIDOG i ESIDOG.

 Najviše se bavite ginekološkim infekcijama. Koliko se one često javljaju kod žena?

Infekcije predstavljaju jedan od centralnih problema ginekologije i akušerstva. Veliki broj žena ima poteškoće čiji uzrok mogu biti infekcije, ali da bi potvrdili takvo stanje, najbitnija je dobra dijagnostika, pravovremena i ciljana terapija. Veliki problem predstavljaju preterane i suvišne terapije za stanja koja sama po sebi ne predstavljaju infekciju, ali su zbog nedovoljnog ili neispravnog ispitivanja okarakterisani kao problem. Ovde slobodno možemo govoriti i o zloupotrebi antibiotika, kao i lekova protiv gljivica…

Kako se te infekcije mogu prevenirati?

Prevencija je više od pola posla, Pre svega, u slučaju da se javi problem, treba potražiti stručnu pomoć i tačno dokazati da li se radi o infekciji ili ne. Ne treba posezati automatski za moćnim preparatima i lekovima. Bitno je smanjiti preteranu upotrebu hemijskih i kozmetičkih preparata za intimnu higijenu. Sve to može dovesti do poremećaja normalne mikrobiote (normalne mikrobiološke flore i faune) što dalje za komplikaciju stvarno može imati infekciju i razvijanje rezistencija određenih bakterija i gljivica. Pored toga, bitno je voditi računa o zdravom životu, uključujući i ishranu, ali i menjati životne navike u slučaju da imate neke koje su loše.

Postoji li povezanost između organa za varenje i ginekološke regije? Ima istraživanja koja pokazuju da korišćenje probiotika utiče pozitivno i na reproduktivne organe.

Na ovo pitanje bi mogao odgovoriti jednostavno – da. Pored tipičnih bakterija creva, kao što je, na primer, ešerihija koli, koja se nepotrebno u velikoj meri leči ako se izoluje kod žena, a znamo da ima ulogu samo u okviru upale mokraćne bešike, organi za varenje su rezervoar za normalnu mikrobiotu intimne regije koju u najvećem broju predstavljaju bakterije takozvani laktobacili. Pozitivan uticaj na žensko zdravlje, odnosno normalnu vaginalnu floru primenom lokalnih kao i oralnih preparata s laktobacilima dokazan je u mnogobrojnim naučnim redovima. Ovaj vid terapije treba da predstavlja primarnu terapiju svih intimnih problema, a ne velikodušna upotreba antibiotika i lekova protiv gljivica. Što se tiče primene oralnih laktobacila, tačno postoje određeni sojevi koji se u isto vreme mogu biti izolovati iz organa za varenje i iz intimne regije kod žena. Takvi preparati koji u sebi sadrže laktobacile, kao sto su L. crispatus, L. Gaserri, imaju neopozivu indikaciju za primenu u ginekološko-akušerskim stanjima.

Koliko je značajna povezanost lekara iz dijaspore s onima koji rade u Srbiji? I koliko je bitno učešće naših lekara iz inostranstva na Konferenciji srpske medicinske dijaspore u organizaciji princeze Katarine?

Povezanost lekara iz dijaspore i Srbije je na visokom nivou. U okviru svetske organizacije za borbu protiv infekcija u ginekologiji i akušerstvu redovno učestvujem u aktivnom medicinskom životu u Srbiji. Ne samo svojim prisustvom na svim kongresima koji se organizuju u celom regionu već i savetima i čestim konsultacijama s kolegama iz Srbije. Pored toga, 2016. godine Srbija je postala član svetske organizacije i od tada aktivno širimo svest o borbi protiv infekcija kod žena i pružamo pomoć kolegama u Srbiji. Jedan od dokaza aktivnog učešća na medicinskom skupu u Srbiji je i moje prisustvo na Konferenciji medicinske dijaspore u organizaciji princeze Katarine Karađorđević. Ovaj kongres se tradicionalno održava u Beogradu i svake godine privlači veliki broj kolega iz Srbije i sveta. Glavni motiv je da se razmene iskustva i predstave najnovija dostignuće iz medicine.

Danijela Davidov-Kesar

Comments are closed.