KRALJEVSKI MEDICINSKI ODBOR O HUMANITARNIM AKTIVNOSTIMA PRINCEZE KATARINE

Saopštenje javnosti Kraljevskog medicinskog odbora o humanitarnim aktivnostima Njenog Kraljevskog Visočanstva Princeze Katarine Karađorđević i Fondacije Nj.K.V. Princeze Katarine.

Tokom poslednje tri decenije, od povratka Kraljevske porodice u Srbiju, Princeza Katarina je veliki deo svojih aktivnosti posvetila pomaganju zdravstvenom sistemu Srbije i njenim građanima. Fondacija Nj.K.V. Princeze Katarine je formirana pre dve decenije, kako bi institucionalizovala humanitarne aktivnosti Princeze Katarine. U tom cilju je formiran i Kraljevski medicinski odbor, sastavljen od vrhunskih profesionalaca iz različitih grana medicine. Uloga odbora je savetodavna, sa ciljem sagledavanja situacije u zdravstvu Srbije, usmeravanja i koordinisanja humanitarnih aktivnosti.

Ove aktivnosti su se, tokom poslednje tri decenije, odvijale u tri glavna pravca:

  • Nabavka medicinske i druge opreme potrebne za rad zdravstvenih institucija,
  • Pomoć u rekonstrukcijama i renoviranju delova pojedinih zdravstvenih ustanova
  • Pomoć u organizivanju edukaciji naših lekara van zemlje i organizovanje Konferencija Srpske Medicinske Dijaspore (SDMC). Kontakti sa brojnim vodećim stručnjacima iz oblasti medicine u svetu su značajno pomogli dolascima najznačajnijih autoriteta iz oblasti medicine u humanitarne svrhe, koji su u zemlji i van nje aktivno učestvovali u lečenju/operacijama bolesnika.

Ukupna vrednost donirane opreme, rekonstrukcija i renoviranja iznosi skoro dve milijarde dinara – 1.867.402.107 dinara. Organizovano je 16 konferencija za više od 800 predavača iz celog Sveta i oko deset hiljada učesnika.

Svi projekti su sprovedeni u saradnji sa Ministarstvima zdravlja, finansija, ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije. Konferencije su organizovane u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Medicinskim fakultetom u Beogradu. U prilogu je spisak gradova Srbije, ustanova koje su primile pomoć, kao i institucija uz čiju saradnju su sprovedene navedene aktivnosti.

Tokom poslednje tri decenije, Princeza Katarina je uložila veliki deo sebe, uz sebi svojstvenu energiju, volju i upornost, u cilju pomoći narodu Srbije. Time je inspirisala i nas, potpisnike ovog Saopštenja, da joj pomognemo u ostvarenju ovih humanitarnih ciljeva, a za dobro naše zemlje.

U Beogradu 12. maj 2022. godine

Kraljevski medicinski odbor:

Profesor dr Aleksandar Ljubić

Profesor dr Ida Jovanović

Profesor dr Nevena Sečen

Profesor dr Branko Beleslin

Profesor dr Zoran Todorović

Profesor dr Aleksandar P. Simić

Profesor dr Dragana Jovanović

Profesor dr Snežana Rakić

Doc dr Marija Zdravković

Doc Dr Ana Jovićević

Doc Dr Goran Čuturilo

Doc Dr Tomislav Stantić

Dodatak saopštenju Kraljevskog medicinskog odbora

Comments are closed.