Lifeline Srbija

Fondacija NJKV Princeze Katarine Beograd

Dinarski račun

275-220036359-21

OTP banka Srbija AD Beograd

Bulevar Zorana Đinđića 50 a/b, 11 070

Beograd, Srbija